fbpx

Услови за раскинување на договор и поврат на средства

Услови

Купувачот има за право во рок од 14 дена од денот на склучување на договорот за купопродажба без да ги наведе причините едноставно да го раскине договорот. Со еднострано раскинување на договорот купувачот се ослободува од сите договорени обврски, освен трошоците за враќање на купените производи.

Во случај на откажување на договорот , купувачот има право за барање на повраток на средства или замена за друг производ.

Цената за производите ќе биде вратена на купувачот откако производите ќе бидат вратени во продажното место од каде што е подигната и пратена. Трговецот има право да не ги врати средствата на потрошувачот откако ќе утврди дека производите не се во исправна состојба, бидејќи потрошувачот неадекватно и неправилно ги користел.

Во слачаи кога производите се враќаат мора да се вратат во исправна и неискористена состојба и оригинално пакување.

Трошоците за враќање на производите се на сметка на потрошувачот, освен во случаи кога потрошувачот ќе добие неисправен или погрешен производ.

Податоците кои се внесуваат во овој образец служат за евидентирање измена во промет на производите и комапнијата Божиновски часовници и накит нема да ги употребува за други цели.

Доколку потрошувачот се одлучи за замена за друг производ , ова право може да се оствари во склоп на условите со купопродажба поставени на веб страната на компанијата Bozinovski watches & jewerly.

Select your currency
MKD Македонски денар