fbpx

Барање за рекламација

Барање

  ПОПОЛНУВА КУПУВАЧ:

  РЕКЛАМАЦИОНЕН БРОЈ:

  Име и Презиме*

  Адреса*

  Телефон*

  Е-маил*

  Шифра на производ (со цена)*

  Малопродажна цена*

  Датум на купопродажба*

  Барањето на купувачот во случај рекламацијата да се уважува (заокружете ја одбраната ставка):

  Замена на производ за друг прозивод
  Замена на производ за ист производ
  Рефундација на средства

  Дека е согласен датумот за рекламација да се третира, датумот кога Божиновски часовници и накит ја примил препорачаната пратка;

  Дека е согласен да Божиновски часовници и накит одлука по поднесената рекламација да достави по електронски пат на неговата (горенаведената) email адреса, во Законски рок од 8 дена од денот на прием на рекламација;

  Дека е согласен во случај на оправдана рекламација, договорениот рок за исполнување на барањето за рекламација да биде 15 дена од денот на приемот на рекламацијата.

  Доколку сакате лично да го доставите Барањето за уважена рекламација, може да го преземете на линкот подолу.

  Преземете го Барањето за уважена рекламација

  Име на фирма: Бисера Комерц ДООЕЛ
  Адреса: Широк Сокак 42а
  Поштенски број: 7000 Битола
  Email: contact@bozinovski.com.mk
  Телефон: +389 (0) 76 223 322

  Select your currency
  MKD Macedonian denar