fbpx

Гаранција за часовник купен од Божиновски

Вашиот часовник купен од Божиновски часовници и накит има гаранција за период од дваесет и четири (24-60) месеци од датата на купувањето под термините и условите на оваа гаранција. Интернационалната гаранција на производителот ги покрива материјалните и фабричките дефекти кои постојат за време на испораката на купениот часовник („дефекти“). Гаранцијата стапува во сила само ако гаранциското уверение има дата, целосно и правилно комплетирано и со печат од официјалниот Божиновски дилер („важечко гаранциско уверение“). За време на гаранцискиот период и со покажување на важечкото гаранциско уверение, ќе имате право да Ви биде поправен кој и да било дефект бесплатно. Во случај поправките да се несоодветни за воспоставување на нормални услови за работа на Вашиот часовник, Божиновски часовници и накит ја гарантира замената на часовникот со идентични или слични карактеристики. Гаранцијата за заменетиот часовник завршува дваесет и четири (24) месеци од датата на подигнувањето на заменетиот часовник.

ОВАА ГАРАНЦИЈА НА ПРИЗВОДИТЕЛОТ НЕ ПОКРИВА :
  • трајност на батеријата
  • нормално носење, гребење и стареење (на пр. изгребано стакло; промена на бојата и/или материјалот на неметалните ремчиња и белегзии, од кожа, ткаенина, гума; лупење на декоративната прекривка)
  • било која штета на било кој дел од часовникот која резултира од неправилно носење, негрижа, невнимавање, удирање (чукање, вдлабнување, кршење, скршено стакло, итн.), неправилна употреба на часовникот и невнимавање на упатството за работа
  • индиректни или последователни штети од било каков вид кои резултираат од на пр. употребата, нефункционирањето, дефектите или неточноста на часовникот
  • часовник сервисиран од неовластени лица (на пр. за промена на батеријата или поправки) или доколку биле променети првобитните својства надвор од контролата на производителот. Секое понатамошно барање до Божиновски часовници и накит за додатни оштетувања од погоренаведената гаранција итно е исклучено, освен поверените законски права кои може да ги има купувачот кон производителот. Погоренаведената гаранција од производителот
  • е независна од било која гаранција која може да биде дадена од продавачот, за која самиот тој сноси одговорност
  • не влијае на правата на купувачот кон продавачот ниту било кои поверени законски права кои може да ги има купувачот кон производителот
ГАРАНЦИЈА НА ИЗВРШЕН СЕРВИС

Сервисниот центар на Божиновски часовници и накит нуди 24 месечна гаранција (заменетите батерии имаат 12 месеци гаранција) на извршената работа. Во случај на штета покриена од оваа гаранција, прифаќаме да ги поправиме или замениме сите делови кои треба да се заменат по наше мислење бесплатно и/или да ја поправиме секоја лошо извршена поправка која ке биде откриена од страна на нашиот сервисен центар. Сите останати права и побарувања поврзани со дефектни делови или лошо извршена работа се експлицитно одбиени. Оваа гаранција не покрива штети кои се последица на нормално носење(трошење/абење на материјалот) ни случајни штети настанати како последица на несреќи или злоупотреба/лоша грижа за производот. Оваа гаранција прекинува да важи доколку врз производот е извршена поправка од страна на сервис кој не е овластен од страна на производителот или Божиновски часовници и накит,исто така прекинува да важи доколку корисникот не се придржува до упатството за користење, или дефектот настанал како последица на вина на корисникот. Состојбата на часовникот е есенцијална при рекламација на поправка. Доколку има надворешни знаци на злоупотреба или негрижа на производот гаранцијата на поправка може да биде поништена.

Select your currency
MKD Македонски денар