Делумен сервис

Фреквенцијата на овој вид на сервис најмногу зависи од тоа колку часовникот се користи во вода и при извршување на истиот се извршуваат следниве операции:

 • Надворешна контрола на функциите и визуелна инспекција
 • Отворање на куќиште
 • Проверка на работата и функциите на механизмот на вашиот часовник (машинска и визуелна)
 • Расклопување на составни делови на ремче и куќиште
 • Обнова на ремче и куќиште
 • Чистење со помош на ултразвук(1 час)
 • Замена на круна, копчиња/коректори дихтунзи (доколку е тоа потребно) и батерија кај часовници со кварцен механизам, подмачкување на серпентината кај механички часовници.
 • Регулација на точност доколку е можна
 • Контрола на работата и прецизноста на механизмот
 • Склопување на куќиштето
 • Замена на круна, копчиња/коректори дихтунзи (доколку е тоа потребно) и батерија кај часовници со кварцен механизам, подмачкување на серпентината кај механички часовници.
 • Обнова и проверка на водоотпорноста и погоре споменатите делови и тестирање по највисоки стандарди користејќи најсофистицирани алатки и опрема одобрена од производителите
 • Финална техничка и естетска проверка на функциите и работата на часовникот, според високите стандарди на производителот