Сервис Пронајди сервис

На овие места можете да ги оставите вашите часовници за дијагностика или сервис. Тие ќе бидат бесплатно испратени во некој од главните сервисни места, а потоа ќе бидете контактирани за повеќе детали.

0 {"id":"5","shop_id":"5","name_en":"Bozinovski watches & jewelry - Veles","name_al":"Bozinovski watches & jewelry - Veles","address_en":"st. Ljuben Vesov no. 28 - Veles","address_al":"st. Ljuben Vesov no. 28 - Veles","created_at":"2016-03-29 14:11:53","updated_at":"2016-03-29 14:11:53"}

Божиновски часовници и накит - Велес

 • Адреса:
  ул. Љубен Весов бр. 28 - Велес
 • Телефон:
  +398 43 222 557
0 0
0 {"id":"6","shop_id":"6","name_en":"Bozinovski watches & jewelry - Struga","name_al":"Bozinovski watches & jewelry - Struga","address_en":"Hotel Drim - st. Dimce Kovacevski no. 21 - Struga","address_al":"Hotel Drim - st. Dimce Kovacevski no. 21 - Struga","created_at":"2016-03-29 14:13:04","updated_at":"2016-03-29 14:13:04"}

Божиновски часовници и накит - Струга

 • Адреса:
  Хотел Дрим - ул. Димче Ковачевски бр. 21 - Струга
 • Телефон:
  +389 71 265 592
0 0
1