Tissot Chemin des Tourelles

31 јануари 2016

Специјална колекција која содржи важен дел од историјата на Tissot

Именувана по улицата во LeLocle каде што сеуште се наоѓа седиштето на компанијата од 1907 година. Колекцијата Tissot Chemin des Tourelles е спој на високо квалитетни материјали и пристапната цена на Tissot создавајќи луксузна колекција која е одраз на престиж и елеганција.

[{"id":"17","type":"1","code":"T099.407.11.037.00","name":"T-Classic Tissot Chemin des Tourelles","case":"\u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L","bracelet":"\u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L","crystal":"\u0441\u0430\u0444\u0438\u0440","width":"42 \u043c\u043c","movement":"\u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u043a - Powermatic 80","water":"50 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"6","created_at":"2016-01-31 02:45:09","updated_at":"2016-01-31 02:45:09"},{"id":"18","type":"1","code":"T099.407.11.038.00","name":"T-Classic Tissot Chemin des Tourelles","case":"\u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L","bracelet":"\u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L","crystal":"\u0441\u0430\u0444\u0438\u0440","width":"42 \u043c\u043c","movement":"\u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u043a - Powermatic 80","water":"50 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"6","created_at":"2016-01-31 02:46:30","updated_at":"2016-01-31 02:46:30"},{"id":"19","type":"1","code":"T099.407.11.058.00","name":"T-Classic Tissot Chemin des Tourelles","case":"\u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L","bracelet":"\u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L","crystal":"\u0441\u0430\u0444\u0438\u0440","width":"42 \u043c\u043c","movement":"\u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u043a - Powermatic 80","water":"50 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"6","created_at":"2016-01-31 02:47:43","updated_at":"2016-01-31 02:47:43"},{"id":"20","type":"1","code":"T099.407.16.037.00","name":"T-Classic Tissot Chemin des Tourelles","case":"\u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L","bracelet":"\u043a\u043e\u0436\u0430","crystal":"\u0441\u0430\u0444\u0438\u0440","width":"42 \u043c\u043c","movement":"\u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u043a - Powermatic 80","water":"50 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"6","created_at":"2016-01-31 02:49:04","updated_at":"2016-01-31 02:49:04"},{"id":"21","type":"1","code":"T099.407.16.058.00","name":"T-Classic Tissot Chemin des Tourelles","case":"\u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L","bracelet":"\u043a\u043e\u0436\u0430","crystal":"\u0441\u0430\u0444\u0438\u0440","width":"42 \u043c\u043c","movement":"\u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u043a - Powermatic 80","water":"50 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"6","created_at":"2016-01-31 02:50:26","updated_at":"2016-01-31 02:50:26"},{"id":"22","type":"1","code":"T099.407.16.447.00","name":"T-Classic Tissot Chemin des Tourelles","case":"\u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L","bracelet":"\u043a\u043e\u0436\u0430","crystal":"\u0441\u0430\u0444\u0438\u0440","width":"42 \u043c\u043c","movement":"\u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u043a - Powermatic 80","water":"50 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"6","created_at":"2016-01-31 02:51:45","updated_at":"2016-01-31 02:51:45"},{"id":"23","type":"1","code":"T099.407.36.037.00","name":"T-Classic Tissot Chemin des Tourelles","case":"\u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L \u0441\u043e \u0440\u043e\u0437\u043e\u0432\u0430 PVD \u043f\u043e\u0437\u043b\u0430\u0442\u0430","bracelet":"\u043a\u043e\u0436\u0430","crystal":"\u0441\u0430\u0444\u0438\u0440","width":"42 \u043c\u043c","movement":"\u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u043a - Powermatic 80","water":"50 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"6","created_at":"2016-01-31 02:53:35","updated_at":"2016-01-31 02:53:35"},{"id":"24","type":"1","code":"T099.407.36.038.00","name":"T-Classic Tissot Chemin des Tourelles","case":"\u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L \u0441\u043e \u0440\u043e\u0437\u043e\u0432\u0430 PVD \u043f\u043e\u0437\u043b\u0430\u0442\u0430","bracelet":"\u043a\u043e\u0436\u0430","crystal":"\u0441\u0430\u0444\u0438\u0440","width":"42 \u043c\u043c","movement":"\u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u043a - Powermatic 80","water":"50 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"6","created_at":"2016-01-31 02:54:40","updated_at":"2016-01-31 02:54:40"},{"id":"25","type":"1","code":"T099.427.11.038.00","name":"T-Classic Tissot Chemin des Tourelles","case":"\u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L","bracelet":"\u043a\u043e\u0436\u0430","crystal":"\u0441\u0430\u0444\u0438\u0440","width":"42 \u043c\u043c","movement":"\u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u043a \u0445\u0440\u043e\u043d\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444","water":"50 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"6","created_at":"2016-01-31 02:56:36","updated_at":"2016-01-31 02:56:36"},{"id":"26","type":"1","code":"T099.427.11.058.00","name":"T-Classic Tissot Chemin des Tourelles","case":"\u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L","bracelet":"\u043a\u043e\u0436\u0430","crystal":"\u0441\u0430\u0444\u0438\u0440","width":"42 \u043c\u043c","movement":"\u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u043a \u0445\u0440\u043e\u043d\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444","water":"50 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"6","created_at":"2016-01-31 02:57:33","updated_at":"2016-01-31 02:57:33"},{"id":"27","type":"1","code":"T099.207.11.037.00","name":"T-Classic Tissot Chemin des Tourelles","case":"\u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L","bracelet":"\u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L","crystal":"\u0441\u0430\u0444\u0438\u0440","width":"32 \u043c\u043c","movement":"\u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u043a - Powermatic 80","water":"50 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"6","created_at":"2016-01-31 02:59:16","updated_at":"2016-01-31 02:59:16"},{"id":"28","type":"1","code":"T099.207.11.118.00","name":"T-Classic Tissot Chemin des Tourelles","case":"\u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L","bracelet":"\u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L","crystal":"\u0441\u0430\u0444\u0438\u0440","width":"32 \u043c\u043c","movement":"\u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u043a - Powermatic 80","water":"50 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"6","created_at":"2016-01-31 03:00:32","updated_at":"2016-01-31 03:00:32"},{"id":"29","type":"1","code":"T099.207.36.037.00","name":"T-Classic Tissot Chemin des Tourelles","case":"\u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L \u0441\u043e \u0440\u043e\u0437\u043e\u0432\u0430 PVD \u043f\u043e\u0437\u043b\u0430\u0442\u0430","bracelet":"\u043a\u043e\u0436\u0430","crystal":"\u0441\u0430\u0444\u0438\u0440","width":"32 \u043c\u043c","movement":"\u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u043a - Powermatic 80","water":"50 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"6","created_at":"2016-01-31 03:01:47","updated_at":"2016-01-31 03:01:47"},{"id":"30","type":"1","code":"T099.207.36.118.00","name":"T-Classic Tissot Chemin des Tourelles","case":"\u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L \u0441\u043e \u0440\u043e\u0437\u043e\u0432\u0430 PVD \u043f\u043e\u0437\u043b\u0430\u0442\u0430","bracelet":"\u043a\u043e\u0436\u0430","crystal":"\u0441\u0430\u0444\u0438\u0440","width":"32 \u043c\u043c","movement":"\u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u043a - Powermatic 80","water":"50 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"6","created_at":"2016-01-31 03:02:56","updated_at":"2016-01-31 03:02:56"}]