FLORALIA by SWATCH

17 март 2016

Застани и уживај во природата и среќата!

FLOWERFOOL (SUOW126) нѐ носи во магичниот и разнолик свет на цвеќињата, додека FIORINELLA (SUOW127) е романтична покана да успориме и да ги почуствуваме убавините околу нас. Меѓу пчелите и цвеќињата се раѓа љубов на прв поглед на FLOWER JUNGLE (LM140), како двајца зујави додворувачи се движат кон еден неодолив цвет кој не знае на кого да избере. Пет часовници се го претставуваат атласот на среќа, секој посветен на посебен симбол за среќа. Без разлика дали четворолисната детелина или пак бројот осум се твоите носители на среќа, овие часовници се влез за еден поинаков свет.

[{"id":"85","type":"1","code":"GG220","name":"CHOUPETTE","case":"\u041f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","bracelet":"\u0413\u0443\u043c\u0430","crystal":"\u041f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u0433\u043b\u0430\u0441","width":"34","movement":"\u041a\u0432\u0430\u0440\u0446\u0435\u043d","water":"30 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"16","created_at":"2016-03-17 08:00:05","updated_at":"2016-03-17 08:00:05"},{"id":"86","type":"1","code":"SUOW127","name":"FIORINELLA","case":"\u041f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","bracelet":"\u0413\u0443\u043c\u0430","crystal":"\u041f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u0433\u043b\u0430\u0441","width":"42 \u043c\u043c","movement":"\u041a\u0432\u0430\u0440\u0446\u0435\u043d","water":"30 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"16","created_at":"2016-03-17 08:01:41","updated_at":"2016-03-17 08:01:41"},{"id":"87","type":"1","code":"GP147","name":"FLOWERFULL","case":"\u041f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","bracelet":"\u0413\u0443\u043c\u0430","crystal":"\u041f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u0433\u043b\u0430\u0441","width":"34 \u043c\u043c","movement":"\u041a\u0432\u0430\u0440\u0446\u0435\u043d","water":"30 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"16","created_at":"2016-03-17 08:04:04","updated_at":"2016-03-17 08:04:04"},{"id":"88","type":"1","code":"GR166","name":"EIGHT FOR LUCK","case":"\u041f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","bracelet":"\u0413\u0443\u043c\u0430","crystal":"\u041f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u0433\u043b\u0430\u0441","width":"34 \u043c\u043c","movement":"\u041a\u0432\u0430\u0440\u0446\u0435\u043d","water":"30 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"16","created_at":"2016-03-17 08:05:13","updated_at":"2016-03-17 08:05:13"},{"id":"89","type":"1","code":"GW174","name":"PICK ME","case":"\u041f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","bracelet":"\u0413\u0443\u043c\u0430","crystal":"\u041f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u0433\u043b\u0430\u0441","width":"34 \u043c\u043c","movement":"\u041a\u0432\u0430\u0440\u0446\u0435\u043d","water":"30 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"16","created_at":"2016-03-17 08:32:04","updated_at":"2016-03-17 08:32:04"},{"id":"90","type":"1","code":"LK356G","name":"FLOWER BUMBLE","case":"\u041f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","bracelet":"\u0427\u0435\u043b\u0438\u043a 316L","crystal":"\u041f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u0433\u043b\u0430\u0441","width":"25 \u043c\u043c","movement":"\u041a\u0432\u0430\u0440\u0446\u0435\u043d","water":"30 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"16","created_at":"2016-03-17 08:33:34","updated_at":"2016-03-17 08:33:34"},{"id":"91","type":"1","code":"LK355","name":"JACKARANDA","case":"\u041f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","bracelet":"\u0413\u0443\u043c\u0430","crystal":"\u041f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u0433\u043b\u0430\u0441","width":"25 \u043c\u043c","movement":"\u041a\u0432\u0430\u0440\u0446\u0435\u043d","water":"30 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"16","created_at":"2016-03-17 08:48:10","updated_at":"2016-03-17 08:48:10"},{"id":"92","type":"1","code":"LK358G","name":"GOLDEN KEEPER","case":"\u041f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","bracelet":"\u0427\u0435\u043b\u0438\u043a 316L \u0441\u043e \u0436\u043e\u043b\u0442\u0430 PVD \u043f\u043e\u0437\u043b\u0430\u0442\u0430","crystal":"\u041f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u0433\u043b\u0430\u0441","width":"25 \u043c\u043c","movement":"\u041a\u0432\u0430\u0440\u0446\u0435\u043d","water":"30 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"16","created_at":"2016-03-17 08:49:39","updated_at":"2016-03-17 08:49:39"},{"id":"93","type":"1","code":"LM140","name":"FLOWER JUNGLE","case":"\u041f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","bracelet":"\u0413\u0443\u043c\u0430","crystal":"\u041f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u0433\u043b\u0430\u0441","width":"25 \u043c\u043c","movement":"\u041a\u0432\u0430\u0440\u0446\u0435\u043d","water":"30 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"16","created_at":"2016-03-17 08:50:35","updated_at":"2016-03-17 08:50:35"},{"id":"94","type":"1","code":"SUOW129","name":"HORSESHOE","case":"\u041f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","bracelet":"\u0413\u0443\u043c\u0430","crystal":"\u041f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u0433\u043b\u0430\u0441","width":"34 \u043c\u043c","movement":"\u041a\u0432\u0430\u0440\u0446\u0435\u043d","water":"30 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"16","created_at":"2016-03-17 08:51:38","updated_at":"2016-03-17 08:51:38"},{"id":"95","type":"1","code":"SUOW126","name":"FLOWERFOOL","case":"\u041f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","bracelet":"\u0413\u0443\u043c\u0430","crystal":"\u041f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u0433\u043b\u0430\u0441","width":"42 \u043c\u043c","movement":"\u041a\u0432\u0430\u0440\u0446\u0435\u043d","water":"30 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"16","created_at":"2016-03-17 08:52:39","updated_at":"2016-03-17 08:52:39"},{"id":"96","type":"1","code":"SUOW119","name":"EXCEPTIONNEL SUOW119","case":"\u041f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","bracelet":"\u0413\u0443\u043c\u0430","crystal":"\u041f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u0433\u043b\u0430\u0441","width":"42 \u043c\u043c","movement":"\u041a\u0432\u0430\u0440\u0446\u0435\u043d","water":"30 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"16","created_at":"2016-03-17 08:53:45","updated_at":"2016-03-17 08:53:45"},{"id":"97","type":"1","code":"SFE102","name":"JARDIN FLEURI","case":"\u041f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","bracelet":"\u0413\u0443\u043c\u0430","crystal":"\u041f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u0433\u043b\u0430\u0441","width":"34 \u043c\u043c","movement":"\u041a\u0432\u0430\u0440\u0446\u0435\u043d","water":"30 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"16","created_at":"2016-03-17 08:58:24","updated_at":"2016-03-17 08:58:24"},{"id":"98","type":"1","code":"SFK327","name":"BOTANICAL BOMB","case":"\u041f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","bracelet":"\u0413\u0443\u043c\u0430","crystal":"\u041f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u0433\u043b\u0430\u0441","width":"34 \u043c\u043c","movement":"\u041a\u0432\u0430\u0440\u0446\u0435\u043d","water":"30 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"16","created_at":"2016-03-17 08:59:17","updated_at":"2016-03-17 08:59:17"}]