Power Tracking - Во трка со времето...

19 февруари 2016

Часовниците од колекцијата Power Tracking се најдобрите за мултитаскинг, менувајќи го лицето на времето со цел да го следиме нашето расположение и секако времето со прецизност и леснотија.

Кога сте во план да бидете cool и модерни, овие часовници се must-have. За оние кои ја сакаат технологијата тука се софистицираните хронографи и смелите скелет часовници кои Ве носат на тура зад завесите на Швајцарското часовничарство. Вљубениците во минимализмот ќе се стремат кон моделите со фасцинанти дисплеи со енигматски отвори, концентрични кругови или неверојатни минутни показатели. Забавата и функцијата го покажуваат времето со помош на бои со THE INDEXTER (SUOB719). И известувањата за оброци и ужинки на on THE STRAPPER (GB289) се вистинска душевна храна.

[{"id":"37","type":"1","code":"SFB145","name":"MY SILVER BLACK ","case":"\u041f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","bracelet":"\u0421\u0438\u043b\u0438\u043a\u043e\u043d ","crystal":"\u041f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u0433\u043b\u0430\u0441","width":"34 \u043c\u043c","movement":"\u041a\u0432\u0430\u0440\u0446\u0435\u043d","water":"30 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"9","created_at":"2016-02-19 13:04:25","updated_at":"2016-02-19 13:04:25"},{"id":"38","type":"1","code":"YCS586G","name":"SILVERNOW","case":"\u041d\u0435\u0440\u0453\u043e\u0441\u0443\u0432\u0430\u0447\u043a\u0438 \u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L \u0441\u043e \u0436\u043e\u043b\u0442\u0430 PVD \u043f\u043e\u0437\u043b\u0430\u0442\u0430","bracelet":"\u041d\u0435\u0440\u0453\u043e\u0441\u0443\u0432\u0430\u0447\u043a\u0438 \u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L","crystal":"\u041f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u0433\u043b\u0430\u0441","width":"40 \u043c\u043c","movement":"\u041a\u0432\u0430\u0440\u0446\u0435\u043d","water":"30 \u043c ","material":"","size":"","collection_id":"9","created_at":"2016-02-19 13:07:06","updated_at":"2016-02-19 13:07:06"},{"id":"39","type":"1","code":"YSS296","name":"SILVER KEEPER ","case":"\u043d\u0435\u0440\u0453\u043e\u0441\u0443\u0432\u0430\u0447\u043a\u0438 \u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L","bracelet":"\u041a\u043e\u0436\u0430","crystal":"\u041f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u0433\u043b\u0430\u0441","width":"25 \u043c\u043c","movement":"\u041a\u0432\u0430\u0440\u0446\u0435\u043d","water":"30 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"9","created_at":"2016-02-19 13:09:02","updated_at":"2016-02-19 13:09:02"},{"id":"40","type":"1","code":"YLS186G","name":"STARLING","case":"\u043d\u0435\u0440\u0453\u043e\u0441\u0443\u0432\u0430\u0447\u043a\u0438 \u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L","bracelet":"\u043d\u0435\u0440\u0453\u043e\u0441\u0443\u0432\u0430\u0447\u043a\u0438 \u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L","crystal":"\u041f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u0433\u043b\u0430\u0441","width":"33 \u043c\u043c","movement":"\u041a\u0432\u0430\u0440\u0446\u0435\u043d","water":"30 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"9","created_at":"2016-02-19 13:10:48","updated_at":"2016-02-19 13:10:48"},{"id":"41","type":"1","code":"YLS187M","name":"QUITENESS","case":"\u041d\u0435\u0440\u0453\u043e\u0441\u0443\u0432\u0430\u0447\u043a\u0438 \u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L","bracelet":"\u041d\u0435\u0440\u0453\u043e\u0441\u0443\u0432\u0430\u0447\u043a\u0438 \u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L","crystal":"\u041f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u0433\u043b\u0430\u0441","width":"33 \u043c\u043c","movement":"\u041a\u0432\u0430\u0440\u0446\u0435\u043d","water":"30 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"9","created_at":"2016-02-19 13:13:30","updated_at":"2016-02-19 13:13:30"},{"id":"42","type":"1","code":"YGS470","name":"VINTAGE HOUR ","case":"\u041d\u0435\u0440\u0453\u043e\u0441\u0443\u0432\u0430\u0447\u043a\u0438 \u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L \u0441\u043e \u0440\u043e\u0437\u043e\u0432\u0430 PVD \u043f\u043e\u0437\u043b\u0430\u0442\u0430","bracelet":"\u041a\u043e\u0436\u0430","crystal":"\u041f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u0433\u043b\u0430\u0441","width":"37.4 \u043c\u043c","movement":"\u041a\u0432\u0430\u0440\u0446\u0435\u043d","water":"30 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"9","created_at":"2016-02-19 13:14:48","updated_at":"2016-02-19 13:14:48"},{"id":"43","type":"1","code":"YGS469G","name":"WINDY CITY ","case":"\u041d\u0435\u0440\u0453\u043e\u0441\u0443\u0432\u0430\u0447\u043a\u0438 \u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L","bracelet":"\u041d\u0435\u0440\u0453\u043e\u0441\u0443\u0432\u0430\u0447\u043a\u0438 \u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L","crystal":"\u041f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u0433\u043b\u0430\u0441","width":"37.4 \u043c\u043c","movement":"\u041a\u0432\u0430\u0440\u0446\u0435\u043d","water":"30 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"9","created_at":"2016-02-19 13:15:50","updated_at":"2016-02-19 13:15:50"},{"id":"44","type":"1","code":"YOS452G","name":"SO BIGGAR ","case":"\u041d\u0435\u0440\u0453\u043e\u0441\u0443\u0432\u0430\u0447\u043a\u0438 \u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L \u0441\u043e \u0440\u043e\u0437\u043e\u0432\u0430 PVD \u043f\u043e\u0437\u043b\u0430\u0442\u0430","bracelet":"\u041d\u0435\u0440\u0453\u043e\u0441\u0443\u0432\u0430\u0447\u043a\u0438 \u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L \u0441\u043e \u0440\u043e\u0437\u043e\u0432\u0430 PVD \u043f\u043e\u0437\u043b\u0430\u0442\u0430 ","crystal":"\u041f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u0433\u043b\u0430\u0441","width":"47 \u043c\u043c","movement":"\u041a\u0432\u0430\u0440\u0446\u0435\u043d","water":"30 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"9","created_at":"2016-02-19 13:17:00","updated_at":"2016-02-19 13:17:00"},{"id":"45","type":"1","code":"YOS451","name":"L'IMPOSANTE","case":"\u041d\u0435\u0440\u0453\u043e\u0441\u0443\u0432\u0430\u0447\u043a\u0438 \u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L","bracelet":"\u041a\u043e\u0436\u0430","crystal":"\u041f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u0433\u043b\u0430\u0441","width":"47 \u043c\u043c","movement":"\u041a\u0432\u0430\u0440\u0446\u0435\u043d","water":"30 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"9","created_at":"2016-02-19 13:19:21","updated_at":"2016-02-19 13:19:21"},{"id":"46","type":"1","code":"YWS100G","name":"ZIO ARGENTO","case":"\u041d\u0435\u0440\u0453\u043e\u0441\u0443\u0432\u0430\u0447\u043a\u0438 \u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L","bracelet":"\u041d\u0435\u0440\u0453\u043e\u0441\u0443\u0432\u0430\u0447\u043a\u0438 \u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L","crystal":"\u041f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u0433\u043b\u0430\u0441","width":"41 \u043c\u043c","movement":"\u041a\u0432\u0430\u0440\u0446\u0435\u043d","water":"30 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"9","created_at":"2016-02-19 13:22:53","updated_at":"2016-02-19 13:22:53"},{"id":"47","type":"1","code":"YWG404","name":"EDGY TIME ","case":"\u041d\u0435\u0440\u0453\u043e\u0441\u0443\u0432\u0430\u0447\u043a\u0438 \u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L \u0441\u043e \u0436\u043e\u043b\u0442\u0430 PVD \u043f\u043e\u0437\u043b\u0430\u0442\u0430","bracelet":"\u041a\u043e\u0436\u0430","crystal":"\u041f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u0433\u043b\u0430\u0441","width":"41 \u043c\u043c","movement":"\u041a\u0432\u0430\u0440\u0446\u0435\u043d","water":"30 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"9","created_at":"2016-02-19 13:23:50","updated_at":"2016-02-19 13:23:50"},{"id":"48","type":"1","code":"YWS415","name":"EPPENDORF","case":"\u041d\u0435\u0440\u0453\u043e\u0441\u0443\u0432\u0430\u0447\u043a\u0438 \u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L","bracelet":"\u041a\u043e\u0436\u0430","crystal":"\u041f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u0433\u043b\u0430\u0441","width":"41 \u043c\u043c","movement":"\u041a\u0432\u0430\u0440\u0446\u0435\u043d","water":"30 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"9","created_at":"2016-02-19 13:24:43","updated_at":"2016-02-19 13:24:43"},{"id":"49","type":"1","code":"GB754","name":"RED GRIN","case":"\u041f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","bracelet":"\u0421\u0438\u043b\u0438\u043a\u043e\u043d","crystal":"\u041f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u0433\u043b\u0430\u0441","width":"34 \u043c\u043c","movement":"\u041a\u0432\u0430\u0440\u0446\u0435\u043d","water":"30 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"9","created_at":"2016-02-19 13:49:42","updated_at":"2016-02-19 13:49:42"},{"id":"50","type":"1","code":"YVS426G","name":"SWATCHOUR","case":"\u041d\u0435\u0440\u0453\u043e\u0441\u0443\u0432\u0430\u0447\u043a\u0438 \u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L","bracelet":"\u041d\u0435\u0440\u0453\u043e\u0441\u0443\u0432\u0430\u0447\u043a\u0438 \u0447\u0435\u043b\u0438\u043a 316L","crystal":"\u041f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u0433\u043b\u0430\u0441","width":"43 \u043c\u043c","movement":"\u041a\u0432\u0430\u0440\u0446\u0435\u043d","water":"30 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"9","created_at":"2016-02-19 13:51:23","updated_at":"2016-02-19 13:51:23"},{"id":"51","type":"1","code":"GJ136","name":"POUSSIN","case":"\u041f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","bracelet":"\u0421\u0438\u043b\u0438\u043a\u043e\u043d","crystal":"\u041f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u0433\u043b\u0430\u0441","width":"34 \u043c\u043c","movement":"\u041a\u0432\u0430\u0440\u0446\u0435\u043d","water":"30 \u043c","material":"","size":"","collection_id":"9","created_at":"2016-02-19 13:53:18","updated_at":"2016-02-19 13:53:18"}]