0
0 1
2
{"id":"37","news_id":"51","title_en":"Olympic games Rio 2016","title_al":"","subtitle_en":" OMEGA resumes its role as official timekeeper at the the Olympic Games RIO 2016 for the 27th time ","subtitle_al":"","description_en":"<p>While thousands of athletes prepare for the finish line and the moment that seperates the gold medalists from the silver and bronze, OMEGA resumes its role as official timekeeper for this prestigious event, continuously developing their equipment to ensure that the final moment of every race is captured with undeniable precision. <\/p>\r\n\r\n<p>"Recording Olympic dreams since 1932" is the slogan of the campaign. It reflects OMEGA's long history as official timekeeper at the Olympic Games and their dedication to support and record the dreams of all competitors who strive for glory. For the athletes whose entire careers depend on just one second, OMEGA is the trustworthy name that stands behind the clock that measures their success. <\/p>\r\n\r\n<p>In honor of the Olympic Games Rio 2016, OMEGA raises the bar in watchmaking. To celebrate this global event three watches are placed on the winners' podium, inspired by fame, triumph and the unbreakable unity that brings the entire world together: Bullhead RIO, Seamaster Diver 300M RIO and Speedmaster Mark II RIO. <\/p>\r\n","description_al":"","created_at":"2016-08-04 08:54:03","updated_at":"2016-08-04 09:03:48"}

Олимписки игри Рио 2016

4 август 2016

OMEGA, по 27-ми пат ја зазема својата улога како официјален мерач на време на Олимписките игри во Риo

3 4
{"id":"18","news_id":"10","title_en":"","title_al":"","subtitle_en":"The world\u2019s first Master Chronometer","subtitle_al":"Master Kronometri i par\u00eb n\u00eb bot\u00eb","description_en":"<p>More than 50 years of inspiration. Created in the true spirit of OMEGA, Globemaster is equipped with the most advanced mechanical movement of the brand with a design inspired by the early Constellation models, representing the watchmaking expertise and OMEGA’s heritage of precision and excellent performance. Each watch is certified with a series of independent tests – a revolutionary process that sets a new standard in the watchmaking industry.<\/p>\r\n\r\n<p>In December 2014, OMEGA held a press conference with the Swiss Institute of Metrology (METAS) to announce the new certification of watches that will start from 2015. Globemaster is the first watch that has been tested and approved by the new process, which not only confirms the quality work of the watch under normal conditions, but also confirms normal operation of the watch when exposed under strong magnetic fields up to 15.000 gauss. Before the watch is exposed to magnetic fields and its performance can be measured by METAS, the movement must pass the tests set by COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres). With the watch, the users receive a certificate that includes the serial number of the watch from which you can see the watch’s performance on each of the tests. This document is proof that the watch is certified by METAS.<\/p>\r\n","description_al":"<p>Më shumë se 50 vite inspirim, krijuar në frymën e vërtetë të OMEGA, Globemaster është i pajisur me mekanizmin më të përparuar mekanik të brendit dhe i inspiruar nga dizajni i hershëm i Constellation të cilët përfaqësojnë ekspertizën dhe trashëgiminë e OMEGA në lidhje me saktësinë dhe performancat e shkëlqyera. Çdo orë është e sertifikuar me anë të një serie analizash të pavarura – një proces revolucionar, i cili përcakton standard të ri në industrinë e orave.<\/p>\r\n\r\n<p>Në dhjetor 2014, OMEGA mbajti një konferencë për shtyp me Institutin Zviceran të Metrologjisë (METAS), për të lajmëruar sertifikimin e ri të orave që do të fillojë nga viti 2015. Globemaster është ora e parë që u testua dhe miratua përmes procesit të ri, i cili përveç se konfirmon punën kualitative të orës në kushte normale, njëashtu konfirmon funksionimin normal të saj ndaj ekspozimit me fusha magnetike deri në 15.000 gauss. Para se ora të jetë ekspozuar ndaj fushave magnetike dhe të maten performancat e tij nga ana e METAS, mekanizmi duhet t’i kalojë testet e vendosura nga Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC). Me orën, përdoruesit i jepet një çertifikatë që përfshin numrin serik, tek i cili tregohen performancat e orës në secilin testim. Ky dokument është dëshmi se ora është sertifikuar nga METAS.<\/p>\r\n","created_at":"2016-03-25 15:09:06","updated_at":"2016-03-25 15:09:06"}

OMEGA GLOBEMASTER

1 февруари 2016

Првиот Мастер Хронометар во светот

5